FORGOT YOUR DETAILS?

WAKEUP ENERGIJA

Stari šamani Južne Amerike so imeli sposobnost videti energijo, kako se pretaka v vesolju in v človeku. Videli so, da se z leti energija izgublja iz vitalnih življenjskih središč na obod svetlobne krogle, kjer je za telo neuporabna. Skozi stoletja so razvlili gibe ali magične kretnje, s pomočjo katerih so to izgubljeno energijo vračali nazaj v življenjska središča telesa. Tako so uspeli ohranjati zdravje, čilost in dolgoživost. Poleg tega je bil smoter magičnih kretenj dvigovanje zavesti. Kretnje smo vključili v program WakeUp Energija, ki združuje tudi druge energijske tehnike, meditacije, ozaveščanje in sproščanje.

URNIK

TOP