When

29 Feb    
18:00 - 19:30

Where

Center Revitalizacije
Delpinova ulica 22, Nova Gorica, Slovenija, 5000

Event Type

Nalaganje mape ....

5. predavanje iz ciklusa Človek kot večdimenzionalno bitje z naslovom:

Elementarna bitja, karma in njen vpliv na življenje človeka

Hierarhijo duhovnih bitij, obravnavano v 4. predavanju, bomo dopolnili z elementarnimi bitji – to so gnomi (duhovi zemlje), undine (duhovi vode), silfe(duhovi zraka) in salamandri (duhovi ognja).

Ker hierarhična bitja ne morejo neposredno delovati v fizičnem svetu, ta bitja prevzamejo posredniško funkcijo za podporo vsem dogajanjem v naravi.

Nadalje se bomo posvetili karmi. Kdor hoče razumeti svoje življenje, ne more mimo tega vzročnega zakona, po katerem učinkovanje  glede na njegov značaj deluje na osebek s povratnim delovanjem, učinki in posledicami. Odtod bolezni, tegobe, nesreče in navidezna naključja, ki v bistvenih potezah zaznamujejo našo življenjsko pot.

Prispevek 10€