Dogodki
Obvestila
Kontakt

mag. Peter Černe /direktor
e-mail: peter@c-r.si
mobi: 00386 41 320 127
____________________
Jani Černe /inštruktor
e-mail: jani@c-r.si
mobi: 00386 41 268 781
____________________
Vlasta Černe
e-mail: vlasta@c-r.si
mobi: 00386 41 451 821

Dvanajst čutov človeka

Steiner pravi: Vemo, da človek nima le pet čutov, ampak dvanajst (pet čutov za znanje: oči, ušesa, nos, jezik, koža; pet čutov za delovanje: glas, noge, roke, zadnjik, spolni organ; čut za ravnotežje in notranji čut: um).

Pogosto sem govoril o tem, da ima poleg običajnih petih čutov na primer tudi čut za ravnotežje, s katerim zaznava ravnovesje svojega telesa, tako da ne pade na levo, desno, naprej ali nazaj. Tako kot zaznavamo barve, tako moramo zaznavati svoje lastno ravnotežje, sicer bi zdrsnili ali padli v katerokoli stran.

Nekdo, ki je omamljen ali pijan ali izgublja zavest, celo tega ne more zaznavati, da se opoteka. Da bi se tega občutka ravnovesja zavedal, da bi ga ozavestil, zavzame jogi s svojim organizmom določene položaje. Tako je razvil fin, subtilen in močan občutek za smer. Govorimo o zgoraj in spodaj, desno in levo, zadaj in spredaj, kot da bi bile vse smeri enake. Jogi je z izvajanjem vaj, kjer je obdržal svoje telo zelo dolgo časa v določenem položaju, te smeri postopno zelo ostro in subtilno občutil. Pri tem je razvil subtilen občutek za ta čut, ki sem ga omenil poleg petih osnovnih čutov. Ko so ta čut doživeli, je le-ta imel glede na običajne čute veliko bolj duhoven značaj. Jogi se je tako z njim ponovno vživel v zaznavanje za smeri prostora.

To sposobnost moramo ponovno pridobiti, vendar na drugačen način. Iz razlogov, ki jih bom popolneje pojasnil ob drugi priložnosti, stare jogijske vaje danes ne ustrezajo in niso primerne. Kakorkoli že, doseči se da izkustvo kvalitativnih razlik med smermi prostora, če izvajamo take miselne vaje, kot sem jih opisal, kjer se zmore mišljenje najprej ločiti od dihanja, potem pa se mišljenje vživi v ritem zunanjega sveta.

Takrat doživimo, kaj pomeni, da je v celotnem življenju živali lega njene hrbtenice v vodoravni smeri, medtem ko je pri človeku navpična. Ljudje vedo iz anorganskega naravoslovja, da magnetna igla vedno kaže smer sever-jug, da na Zemlji pomeni torej smer sever-jug v razvoju magnetnih sil nekaj posebnega, ker se magnetna igla, ki bi se sicer vedla nevtralno, odziva nanjo. Smer sever-jug je torej nekaj posebnega.

Ko se s svojimi mislimi znajdemo v zunanjem ritmu, spoznamo, kako drugačna je vodoravna lega hrbtenice od navpične. Vse to se naučimo v samem razmišljanju, tako da v razmišljanju ostanemo. Tudi indijski jogi se je tega naučil, vendar tako, da je dolgo časa sedel na prekrižanih nogah in pri tem držal svoje roke v vodoravnem položaju. Iz telesnega torej je spoznal pomen nevidnih prostorskih smeri. Prostor ni poljubno razvrščen, ampak je organiziran tako, da imajo različne smeri različne pomene.